ยินดีให้บริการ

ยินดีให้บริการ
ยินดีให้บริการ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ให้เช่าชุดเวทีสงฆ์พร้อมอุปกรณ์ในพิธี ที่วิภาวดี 40 งานวันที่30-6-61โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375


ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่ ถนนกาจนาภิเษก วันที่29-6-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375


ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ที่ถนนแบริ่ง วันที่28-6-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทรน 086-3590375
จัดชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่กระทรวงพลังงาน วันที่ 22-6-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375
ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์ที่ ซอยวัดพันท้าย วันที่ 16-6-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375
งานทำบุญบริษัท ที่อาคารG ทาวเวอร์ วันที่ 12-6-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่บางบอนวิลล์ วันที่9-6-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375

จัดงานพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่สุขุมวิท36 วันที่23-5-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375


ให้เช่าชุดเวทีสงฆ์พร้อมอุปกรณ์ในพิธีที่จรัญ31 วันที่22-5-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่ปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่รัชดา วันที่11-5-61 โดยทีมงานสุเทพ9 โทร 086-3590375
ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่พระราม2 วันที่9-5-61โดยทีมงานสุเทพ9 โทร086-3590375